სამეთვალყურეო საბჭო

ლევან სურგულაძე Ph.D

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ლევან სურგულაძეს მიღებული აქვს ბაკალავრის (BS) და მეცნიერებათა მაგისტრის (MS) ხარისხები ფიზიკაში მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი (PhD) ფიზიკაში, მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიიდან (მოსკოვი), ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი (MBA) ფინანსების და ფინანსური ინჟინერიის სპეციალიზაციით (აშშ) და გავლილი აქვს ფილოსოფიის დოქტორის (PhD) კურსი ფინანსური ინჟინერიის სპეციალიზაციით (აშშ).

1990 წელს, ლევან სურგულაძემ თავისი კარიერა დაიწყო, როგორც მეცნიერ–თანამშრომელმა მოსკოვის ბირთვული კვლევების ინსტიტუტში. 1991–1992 წლებში მუშაობდა მიწვეულ პროფესორად და მეცნიერ–თანამშრომლად რამდენიმე უნივერსიტეტში, ასევე სამეცნიერო კვლევით ცენტრებში ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ შორის ფერმის ამაჩქარებლის ნაციონალურ ლაბორატორიაში (ჩიკაგო, აშშ) და თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრში (ტრიესტი, იტალია). 1992–1999 წლებში, ლევან სურგულაძე იყო მეცნიერ–თანამშრომელი, ხოლო შემდგომ უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი ამერიკის შეერთებული შტატების ორ უნივერსიტეტში. ამავე წლებში იგი იყო ორი ამერიკული (Physical Review, Physical Review Letters), ევროპული (Physics Letters) და აზიური (Modern Physics Letters) წამყვანი სამეცნიერო ჟურნალების რეცენზენტი და ამერიკის ფიზიკოსთა ასოციაციის (American Physical Society) წევრი.

1999 წელს, ლევან სურგულაძემ თავისი კარიერა გააგრძელა უოლ–სტრიტზე ნიუ იორკში, როგორც ტრეიდერ - რისკების მმართველად ამერიკის საფონდო ბირჟაზე (NASDAQ-AMEX); 2000–2001 წლებში იგი იყო უფროსი ვიცე პრეზიდენტი / კონსულტანტი Deutsche Bank – ის ლონდონის ოფისის გლობალური საკრედიტო დერივატივების მიმართულებით. 2001–2002 წლებში იგი იყო უფროსი ვიცე პრეზიდენტი / კონსულტანტი Barclays Capital – ის ნიუ იორკის ოფისის რისკის ფინანსების მიმართულებით. 2002–2007 წლებში მუშაობდა რისკის კონტროლის დირექტორად შვეიცარიის გაერთიანებული ბანკის (UBS Investment Bank) ნიუ იორკის ოფისში. 2004 – 2013 წლებში ლევან სურგულაძემ საქართველოში, პარტნიორებთან ერთად დააფუძნა რამდენიმე კომპანია, რომლებიც 2014 წელს გაერთიანდნენ სს კავკასიის ბიზნეს ჯგუფში.

2009 წელს ლევან სურგულაძე დაინიშნა საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს (საბანკო, სადაზღვევო და კაპიტალის ბაზრის მეგარეგულატორი) საბჭოს წევრად. 2011 წელს, ლევან სურგულაძე დაინიშნა საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად და დანიშვნებისა და ანაზღაურების კომიტეტების თავმჯდომარედ, სადაც მუშაობდა 2018 წლის სექტემბრამდე. ლევან სურგულაძე 2014 წლიდან 2018 წლის სექტემბრამდე იყო სს კავკასიის ბიზნეს ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. 2018 - 2020 წლებში ლევან სურგულაძე იყო საქართველოს საპენსიო სააგენტოს დირექტორი. 2020 წლიდან, ლევან სურგულაძე კავკასიის ბიზნეს ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა.

ლევან სურგულაძეს გამოქვეყნებული აქვს 40–ზე მეტი მაღალ-ციტირებადი სამეცნიერო ნაშრომი წამყვან ჟურნალებში აშშ–ში, ევროპაში და აზიაში. ასევე, იგი გახლავთ მრავალი პუბლიკაციის ავტორი ქართულ პრესაში, ეკონომიკურ და ფინანსურ საკითხებზე და ხშირი სტუმარი ნაციონალურ სატელევიზიო არხებზე.

გიორგი სურგულაძე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

ბატონმა გიორგი სურგულაძემ 1993 წელს დაამთავრა თბილისის აგრარული უნივერსიტეტი - სპეციალობით ინჟინერ-ტექნოლოგი, ხოლო 2004 წელს დაამთავრა Pace უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ნიუ იორკში - სპეციალობით საინფორმაციო სისტემების მართვა.

ბატონმა გიორგიმ საქართველოში 1996 წელს დააფუძნა და მართავდა ქართულ-ამერიკულ იმპორტ-ექსპორტის კომპანიას. 2004 წელს თავის პარტნიორებთან ერთად დააფუძნა კომპანია კავკასიის ავტოიმპორტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა 2012 წლამდე. 2004-2013 წლებში ბატონმა გიორგიმ თავის პარტნიორებთან ერთად დააფუძნა რამდენიმე კომპანია, რომლებიც 2014 წელს გაერთიანდნენ კავკასიის ბიზნეს ჯგუფში.

გიორგი სურგულაძე 2014 წლიდან არის კავკასიის ბიზნეს ჯგუფის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

გიორგი გულაშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ბატონმა გიორგი გულაშვილმა 1993 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სპეციალობით მანქანათმშნებლობის ტექნოლოგიები. სწავლის დასრულების შემდგომ სამსახურებრივი კარიერა დაიწყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვლევით ინსტიტუტში. 1994-1996 წლებში მუშაობდა კორპორაცია მალულაში და გაზეთ ჯორჯიან თაიმსში.

ბატონმა გიორგიმ 1997-2000 წლებში დააფუძნა: პრესის გავრცელების სააგენტო ინფოსერვისი, პრესს ინფო და გამომცემლობა ტაო.

2004 წელს ბატონმა გიორგი გულაშვილმა ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად დააფუძნა კავკასიის ავტოიმპორტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა 2009 წლამდე.

2004-2014 წლებში ბატონი გიორგის და მისი პარტნიორების მიერ დაარსდა რამდენიმე კომპანია, რომლებიც 2014 წელს გაერთიანდნენ კავკასიის ბიზნეს ჯგუფში.

ბატონი გიორგი 2014 წლიდან არის კავკასიის ბიზნეს ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.